Ransomware-aanval: Hoe voorkom je het? [+ tips]

Ransomware blijft een groeiende dreiging voor bedrijven wereldwijd, vooral voor MKB’ers. In dit blog verkennen we de essentie van ransomware, waarom MKB’ers zo vaak het doelwit zijn en hoe je jezelf hiertegen kunt beschermen.

Wat is ransomware? 

Een ransomware-aanval begint meestal met kwaadaardige software die het systeem binnendringt via phishing-e-mails, malafide downloads of software kwetsbaarheden. Zodra de malware toegang heeft, versleutelt het belangrijke bestanden, waaronder documenten, afbeeldingen en systeembestanden, en vraagt het losgeld voor het herstel. Betalen biedt geen garantie voor herstel en kan aanvallers aanmoedigen. Schakel daarom altijd hulp in van de politie. De impact op bedrijven is verwoestend, met financiële verliezen, operationele verstoringen en reputatieschade. Bewustzijn van de risico’s en proactieve maatregelen zijn cruciaal voor bescherming. 

 

Waarom MKB bedrijven? 

MKB-bedrijven zijn vaak doelwitten van ransomware-aanvallen vanwege beperkte beveiligingsmaatregelen, toegang tot waardevolle gegevens, minder aandacht voor beveiliging en hun verbondenheid met grotere organisaties. Door deze factoren zijn ze kwetsbaarder voor aanvallen die gericht zijn op zwakke punten. Daarom is het essentieel voor MKB’ers om zich bewust te zijn van deze risico’s en proactieve maatregelen te nemen om zichzelf te beschermen tegen ransomware-aanvallen.

 

Hoe werkt een ransomware-aanval? 

Als ransomware een systeem of netwerk binnenkomt zal deze op zoek gaan naar data en deze gaan versleutelen zodat deze niet meer bruikbaar zijn of toegang tot systemen verhinderen. Ook aangesloten data dragers als usb sticks of netwerkopslag die via het geïnfecteerde systeem bereikbaar zijn zullen een doelwit zijn. Ransomware zal dus zo ver als het kan binnen een systeem of netwerk aanwezige data versleutelen. 

 

ransomware aanval tips


Tips om ransomware te voorkomen 

  • Houd software en beveiligingspatches up-to-date om kwetsbaarheden te verminderen.
  • Maak regelmatig back-ups van belangrijke gegevens en bewaar deze offline.
  • Train medewerkers over phishing en veilig internetgebruik en gebruik betrouwbare antivirus oplossingen.
  • Beperk gebruikersrechten en installeer geofencing om ongeautoriseerde toegang te voorkomen.
  • Gebruik betrouwbare antivirus- en antimalware-oplossingen, idealiter ook programma’s die de systeembeheerder alarmeren wanneer er ongewone activiteiten worden gedetecteerd.
  • Gebruik tweefactorauthenticatie voor inloggen en monitor alle activiteiten. Gebruik software die patronen herkent en onmiddellijk alarm kan slaan bij abnormale gebeurtenissen.

Wat moet je doen bij een ransomware-aanval?

Krijg je te maken met een ransomware-aanval, dan is isolatie van het probleem essentieel, inclusief het uitschakelen van systemen en het achterhalen van de bron van de aanval. Zorg voor gekwalificeerde professionals en controleer of de aanval niet elders plaatsvindt. Onderstaand delen we een aantal stappen die je kunt zetten. 

1. Isolatie

Onmiddellijk geïnfecteerde systemen isoleren om verdere verspreiding te voorkomen, inclusief het uitschakelen van netwerkverbindingen. In sommige gevallen betekent dit zelf letterlijk de computer uitzetten en de stekker eruit halen. Achterhaal wat de bron is en hoe men binnen is gekomen. Controleer ook of de aanval niet op meerdere plekken aan de gang is.  

2. Melding

Meld de aanval onmiddellijk aan relevante instanties, zoals het IT-team van het bedrijf, cybersecurity-experts en wetshandhavingsinstanties, afhankelijk van de ernst van de situatie.

3. Geen betaling

Betaal nooit het losgeld. Dit moedigt de aanvallers aan en biedt geen garantie voor het herstellen van bestanden.

4. Professionele hulp

Zoek onmiddellijk hulp bij cybersecurity-experts voor herstel en advies. Zij kunnen helpen bij het identificeren van de bron van de aanval en het implementeren van herstelmaatregelen.

5. Onderzoek

Achterhaal de bron van de aanval en hoe de aanvallers zijn binnengekomen. Dit kan helpen bij het voorkomen van toekomstige aanvallen en het verbeteren van de beveiliging van het systeem.

Door snel en effectief te handelen, kunnen de impact en de schade van een ransomware-aanval zoveel mogelijk worden beperkt – en de kans op herstel worden vergroot.

Onderneem actie tegen ransomware

Het beschermen van je bedrijf tegen ransomware vereist een proactieve aanpak en een combinatie van preventieve maatregelen. Neem geen risico’s en zorg ervoor dat je bedrijf voorbereid is op deze dreiging. Wil je meer weten over ransomware preventie? Neem vandaag nog contact met ons op voor deskundig advies en ondersteuning.

Gerelateerde blogs

VPS beheer voor het MKB: Zelf doen of uitbesteden?

VPS beheer voor het MKB: Zelf doen of uitbesteden?  In een tijd waarin digitale aanwezigheid cruciaal is voor het succes van een bedrijf, is de keuze tussen zelf het beheer van een Virtual Private Server (VPS) op zich nemen of het uitbesteden ervan een belangrijke...

Lees meer
VPS Beheer: Waarom is het cruciaal en hoe verbeter je het?

VPS Beheer: Waarom is het cruciaal en hoe verbeter je het?

VPS Beheer: Waarom is het cruciaal en hoe verbeter je het? Als MKB-eigenaar weet je dat elke technologische investering die je maakt direct invloed heeft op de groei en efficiëntie van je bedrijf. Een van deze kritieke investeringen is je Virtual Private Server (VPS)....

Lees meer
Share This